Wizja szkoły

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując metody i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć i rozwinąć tkwiący w min "skarb".

Misja szkoły

Realizacji poniższych celów sprzyja klimat społeczny, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, wyposażenie szkoły, specjalistyczna opieka pedagogiczna i psychologiczna oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Nasza biblioteka

Bibloteka dysponuje dwoma pomieszczeniami: wypożyczalni i czytelni. Posiada bogate zbiory: ponad 12 000 woluminów. Zasoby naszej szkolnej książnicy to również bardzo dobrze zaopatrzony dział lektur szkolnych. W czytelni czeka na uczniów 8 komputerów z dostępem do Internetu.

„Szkoła pielęgnuje piękno w każdym uczniu, który, jako jej absolwent, często wraca do niej w miłych wspomnieniach”

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.” - Burrhus Frederic Skinner

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Łukasik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.30 – 15.30 w środy w godz. 08.15 – 10.15 oraz każdego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania

Wicedyrektor

mgr Bogusława Zbrowska przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 13:30 do 15:30 w piątek w godz. 10.00 – 12.00 oraz każdego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania

Psycholog szkolny

mgr Anna Kozak w kontakcie indywidualnym z uczniem pomaga rozumieć lepiej samego siebie, udziela wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudne sytuacje, mającym problemy osobiste i rodzinne. Zaprasza także rodziców i nauczycieli zaniepokojonych zachowaniem uczniów.

Pedagog szkolny

mgr Emilia Kłączyńska wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz podejmuje działania profilaktyczne. Pomaga uczniom na drodze metod aktywnych dokonywać wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Harczuk wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz podejmuje działania profilaktyczne. Pomaga uczniom na drodze metod aktywnych dokonywać wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.

Are you ready to continue your quest?

Insert Coin